Viktigt meddelande från Nanoweb

All drift och hantering av alla kunder sköts av Telium Network från och med 2016-09-23. De nås på 035-17 77 00 och www.teliumnetwork.se. Brev har skickats ut till samtliga kunder med vidare information.